Negocjacje związków zawodowych o zmianę zapisów zfśs w szpitalu w Radzyniu Podlaskim trwają już od kilku miesięcy. Związkowcy domagają się utrzymania obecnej wysokości odpisu na zfśs, która wynosi 100% rocznego ustawowego. Dyrektor szpitala argumentuje, że ze względu na trudną sytuację finansową placówki, konieczne jest zmniejszenie odpisu do 30%. Nie zgadza się jednak na spotkanie przy stole negocjacyjnym z przedstawicielami związków zawodowych, lecz proponuje im konsultacje indywidualne. Związkowcy uważają to za próbę podziału i osłabienia ich pozycji. Zapowiadają, że nie ustąpią z żądań i będą kontynuować protesty. Twierdzą, że zmniejszenie odpisu na zfśs oznaczałoby pogorszenie warunków pracy i życia pracowników szpitala, którzy już teraz są narażeni na duże obciążenie i ryzyko związane z pandemią koronawirusa.

Przez admin