ZFśs w 2023 roku

ZFśs, czyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jest formą wsparcia dla pracowników, którzy mogą korzystać z różnych świadczeń socjalnych, takich jak dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, pożyczki czy kultura i sport. ZFśs jest tworzony przez pracodawców, którzy są do tego zobowiązani na podstawie ustawy o ZFśs lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej. W 2023 roku nie zmienią się zasady naliczania odpisów na ZFśs, które są uzależnione od liczby i warunków pracy zatrudnionych. Podstawa naliczania odpisów na ZFśs w 2023 roku wyniesie 4434,58 zł, tak samo jak w 2022 roku. Oznacza to, że pracodawcy będą musieli odprowadzać na ZFśs następujące kwoty:

  • 1662,97 zł – na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy,
  • 2217,29 zł – na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

W przypadku pracowników młodocianych kwoty na ZFśs będą następujące:

  • 221,73 zł – na młodocianego w I roku nauki,
  • 266,07 zł – na młodocianego w II roku nauki,
  • 310,42 zł – na młodocianego w III roku nauki.

Pracodawcy mogą również zdecydować się na wypłacanie świadczenia urlopowego zamiast tworzenia ZFśs lub obok niego. Świadczenie urlopowe jest formą dofinansowania do kosztów urlopu pracownika i jest dobrowolne. Wysokość świadczenia urlopowego za 2023 rok również się nie zmieni i będzie wynosić:

  • 1622,97 zł – dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy na pełny etat
  • 2217,29 zł – dla pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach pracy na pełny etat.

ZFśs jest ważnym elementem polityki socjalnej pracodawców i ma na celu poprawę warunków życia i pracy pracowników oraz ich rodzin. Pracodawcy powinni dbać o prawidłowe funkcjonowanie ZFśs i informować pracowników o możliwościach korzystania ze świadczeń socjalnych.

Przez admin