Czy odbędą się negocjacje w sprawie podwyżek płac od 1 lipca?

Czy odbędą się negocjacje w sprawie podwyżek płac od 1 lipca?

6 maja, 2023 1 przez admin

Wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2023 roku dla pracowników ochrony zdrowia jest wynikiem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta wprowadza mechanizm indeksacji płac, który polega na tym, że co roku na dzień 1 lipca najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej będą automatycznie wzrastać, według ustalonego współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

W związku z tym, muszą się odbyć negocjacje z dyrektorem szpitala w Radzyniu Podlaskim ze związkami zawodowymi, aby ustalić warunki płacowe i socjalne dla pracowników tej placówki. Negocjacje te mają na celu zapewnienie sprawiedliwego i adekwatnego wynagrodzenia dla personelu medycznego, który pełni ważną rolę w zapewnianiu opieki zdrowotnej dla społeczeństwa. Negocjacje te powinny być prowadzone w atmosferze dialogu i szacunku, z uwzględnieniem interesów obu stron do końca maja 2023 roku.