Zgodnie z decyzją premiera Donalda Tuska, wybory samorządowe w Polsce odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia 2024 roku.

7 kwietnia odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy. W tym dniu odbędą się również wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących do 50 tys. mieszkańców.

21 kwietnia odbędą się wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, w których nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, a także wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, którzy nie uzyskali większości głosów w pierwszej turze.

Obecnie, tj. 20 stycznia 2024 roku, trwa kampania wyborcza. Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mogą prowadzić działalność wyborczą od 29 września 2023 roku. Kampania wyborcza zakończy się w dniu poprzedzającym dzień wyborów, tj. 6 kwietnia 2024 roku.

Wybory samorządowe w Polsce są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy odbywają się w systemie proporcjonalnym, natomiast wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywają się w systemie większościowym.

Wybory samorządowe są ważne dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Samorządy lokalne odpowiadają za wiele ważnych spraw, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, transport, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Terminy wyborów samorządowych w 2024 r.

Termin Czynność
20 stycznia 2024 r. Ogłoszenie przez Prezesa Rady Ministrów terminu wyborów samorządowych
12 lutego 2024 r. Zawiadomienie PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
4 marca 2024 r. Zgłoszenie list kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
14 marca 2024 r. Zgłoszenie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
7 kwietnia 2024 r. I tura wyborów samorządowych
21 kwietnia 2024 r. II tura wyborów samorządowych (gdzie w I turze żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie uzyskał bezwzględnej większości głosów)

Ważne jest, aby pamiętać, że terminy te mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Przez admin