Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Artystycznym. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności wykorzystywane w rożnych dyscyplinach plastycznych, tj.: w rysunku, malarstwie, grafice, rzeźbie, projektowaniu graficznym, fotografii, multimediach i intermediach. Program studiów obejmuje m.in. zajęcia z arteterapii, historii i teorii

sztuki, estetyki, marketingu i rynku sztuki oraz kształcenie pedagogiczne. Nie ma tu narzuconych specjalności – po prostu wybierasz to, co Cię interesuje, a możliwości jest naprawdę sporo, bo masz dostęp do wielu pracowni artystycznych.

Z kolei inżynieria polimerów to niestacjonarne 3,5-letnie inżynierskie studia I stopnia oferowane przez Wydział Chemii. Ten unikatowy w skali kraju kierunek umożliwi Ci pogłębienie wiedzy na temat nauk chemicznych, syntezy, charakterystyki i wykorzystania polimerów w produkcji na skalę przemysłową oraz postępowania z odpadami. Nauczysz się także rozwiązywać rożne problemy chemiczne, które napotkasz w przyszłej pracy zawodowej. Ponad połowa zajęć będzie odbywać się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach badawczych, dzięki temu Twoja praca dyplomowa przyjmie charakter stricte eksperymentalny. Studia przygotują Cię do podjęcia zatrudnienia w przemyśle, laboratoriach lub instytucjach, w których można zetknąć się z substancjami chemicznymi.

Business Analytics and Data Science to tegoroczna podwójna nowość na Wydziale Ekonomicznym. Podwójna, bo mowa tu zarówno o stacjonarnych anglojęzycznych 3-letnich studiach I stopnia, jak i ich kontynuacji – 2-letnich studiach II stopnia. Program studiów licencjackich ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiedzę ekonomiczną i finansową z technologią obliczeniową bazującą na możliwościach technicznych IT. Kompetencje potrzebne do operowania na danych gromadzonych w takich systemach jak ERP, CRM czy BI nie mogą być kojarzone jedynie z IT oraz z informatykami zakładowymi. Przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów, którzy rozumieją, że dane jako źródła informacji mogą mieć szersze zastosowanie, a samo gromadzenie i przechowywanie nie pozwala w pełni wykorzystać ich możliwości. Studia przygotują Cię więc do pracy zarówno na podstawowych narzędziach informatycznych (np. Microsoft Office), jak i specjalistycznych (tj. Python, SQL wraz z systemami baz danych) stworzonych dla biznesu. Natomiast program studiów II stopnia łączy teorię z praktyką dzięki szerokiemu zakresowi przedmiotów związanych z kompetencjami biznesowymi i analitycznymi, przetwarzaniem danych i ich wizualizacją, sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym oraz umiejętnościami matematycznymi. Jako absolwent tych kierunków możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jako analityk odpowiedzialny za rożne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych, specjalista ds. planowania, menedżer projektów analitycznych, lider zespołów analitycznych w instytucjach doradczych, badawczych czy jednostkach samorządu terytorialnego lub otworzyć własną działalność gospodarczą opartą na dostarczaniu profesjonalnych analiz biznesowych i rynkowych, optymalizacji procesów, planowaniu biznesowym i jego prognozowaniu.

Na Wydziale Filologicznym nowością w tym roku są wschodniosłowiańskie studia translatoryczne – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia. Wpisują się one w działania Unii Europejskiej na rzecz promowania wielojęzyczności w świecie biznesu oraz są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na tłumaczy i fachowców w rożnych sektorach gospodarki i usług. Plan zajęć został skonstruowany zgodnie z koncepcją nauczania prowadzącą od teorii do praktyki – zapoznasz się z teorią tłumaczenia, a zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce na zajęciach z przekładu tekstów specjalistycznych i literackich oraz podczas 30 godzin praktyk zawodowych. Na tym kierunku dostępne są dwie specjalności translatoryczne: polsko-ukraińska i polsko-rosyjska.

Socjologia cyfrowa to 3-letnie stacjonarne studia I stopnia, prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii. Jeśli zdecydujesz się kształcić na tym kierunku, dowiesz się, w jaki sposób Internet, media społecznościowe i inne platformy cyfrowe wpływają na tożsamość człowieka, dynamikę wspólnot, zmiany społeczne i wykorzystywanie AI. Poznasz również metody społecznych badań ilościowych i jakościowych, a także uwarunkowania prawne i etyczne związane z prowadzeniem działalności badawczej. Możesz współpracować m.in. z Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS oraz uczestniczyć w wydarzeniach realizowanych np. przez Sekcję Socjologii Cyfrowej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Co ważne, część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.

Archiwistyka i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją to tegoroczna nowość przygotowana przez Wydział Historii i Archeologii. Na tych stacjonarnych 2-letnich studiach II stopnia nauczysz się zarządzać informacją elektroniczną i tradycyjną w nowoczesnej organizacji. Postępowanie z dokumentami, bazami danych, komunikacja elektroniczna i praca zdalna stanowią znaczną część obowiązków współczesnego pracownika. W ramach studiów będziesz więc uczestniczyć w zajęciach, które nie tylko przybliżą pracę z dokumentami papierowymi, ale także wprowadzą Cię w świat dokumentów elektronicznych, digitalizacji, e-government, baz danych, Big Data oraz sztucznej inteligencji. Nauczysz się obsługiwać najnowsze programy i systemy informatyczne stosowane w pracy biurowej, kancelaryjnej i archiwalnej. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), który od 2011 r. usprawnia funkcjonowanie coraz większej liczby polskich urzędów. W najbliższym czasie wszystkie jednostki sektora administracji publicznej będą zobowiązane do jego wprowadzenia. Po zakończeniu studiów możesz pracować właśnie m.in. jako operator systemu EZD.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki przygotował dwie nowości. Inżynieria druku 3D, pierwszy tego typu kierunek w kraju, jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z kreowania nowych branż i zawodów związanych z przemysłem 4.0 i technologiami addytywnymi. Obserwowany współcześnie postęp technologiczny prowadzi do transformacji przedsiębiorstw i automatyzacji procesów produkcyjnych, a druk 3D uważany jest za jedną z 10 technologii najszybciej zmieniających gospodarkę. Dlatego program tych interdyscyplinarnych 3,5-letnich stacjonarnych studiów inżynierskich opiera się na trzech fi larach: projektowym (kształcenie w zakresie modelowania 3D, obróbki cyfrowej projektów i programowania), materiałowym oraz sprzętowym. Zdobędziesz szeroką wiedzę z fizyki, matematyki, chemii i informatyki oraz wiele umiejętności praktycznych – od projektowania przestrzennego przez wytwarzanie materiałów po obsługę urządzeń i aparatury. Podczas zajęć będziesz korzystać m.in. z nowoczesnych pracowni druku 3D, post processingu, projektowania i inżynierii odwrotnej.

Drugi kierunek realizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki to fizyka, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia, będące doskonałą ofertą dla tych, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanej fizyki teoretycznej, w szczególności astrofizyki, kosmologii, teorii jądra atomowego lub zastosowania osiągnięć fizyki we współczesnym świecie techniki, przemysłu i medycyny. Wyróżnia go m.in. silne powiązanie procesu kształcenia z prowadzonymi w Instytucie Fizyki badaniami naukowymi, prowadzonymi na najwyższym poziomie.

Aż pięć nowych kierunków oferuje Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Pierwszym z nich jest marketing i lobbing polityczny – 3-letnie stacjonarne studia I stopnia. Marketing polityczny pełni wiele istotnych funkcji w demokratycznym systemie politycznym. Podkreślana jest jego rola zwłaszcza w upowszechnianiu wiedzy o polityce. Z kolei lobbing polityczny jest postrzegany jako narzędzie do tworzenia i dostarczania argumentów dla osób uczestniczących w procesie decyzyjnym na rożnych szczeblach. Działalność o charakterze lobbingowym może wywoływać pozytywne skutki w przestrzeni publicznej, m.in. poprzez

zapewnienie płaszczyzny do kontaktów pomiędzy obywatelami i elitami politycznymi oraz kierowanie uwagi na aktualne i ważne wyzwania społeczne. Na tych studiach poznasz szeroki wachlarz narzędzi i technik marketingowych, sprawdzonych zarówno w polityce, jak i w życiu społecznym. Dowiesz się, jak wykreować wizerunek polityka i zaprojektować strategię komunikacji z mediami, odkryjesz tajniki rożnych kampanii wyborczych prowadzonych w USA i krajach zachodnich oraz rynku marketingu politycznego. Nauczysz się także, jak opracować strategię marketingową obejmującą m.in. sposób prezentacji kandydata i jego konkurentów.

International Political Communication oraz Public History in International Relations to propozycje 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim. Na pierwszym kierunku poznasz m.in. dylematy współczesnej cywilizacji warunkowane przyspieszeniem historycznym, rolą czynnika technologicznego, rozwojem sztucznej inteligencji i funkcjonowaniem mediów. Zrozumienie współczesnej, międzynarodowej rzeczywistości politycznej, która jest coraz bardziej złożona i w której coraz istotniejszą rolę odgrywa informacja i jej przepływy, wymaga posiadania wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin. Te studia umożliwią Ci ich zdobycie. Dodatkowo możesz wybrać jedną ze specjalności: Strategic Communication oraz AI and New Media International Political Communication.

Drugi z wymienionych kierunków zapewnia poszerzenie wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk o polityce i administracji, historii, szczególnie w kontekście miejsc pamięci i świadomości zbiorowej na poziomie krajowym i międzynarodowym. Poznasz m.in. problemy współczesnej cywilizacji dotyczące transformacji transnarodowej polityki pamięci oraz niebezpieczeństwa stosowania polityki historycznej na poziomie rywalizacji międzypaństwowej (tzw. memory wars). Będziesz mieć także możliwość współpracy

(np. w ramach programu Erasmus+) z takimi ośrodkami naukowymi jak Uniwersytet Harvarda (Stany Zjednoczone) i Uniwersytet w Lund (Szwecja).

Strategiczne studia wschodnioeuropejskie to z kolei stacjonarne 3-letnie studia I stopnia dotyczące istoty państwa, władzy, polityki, systemów politycznych, prawa i administracji publicznej oraz systemów medialnych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w Europie Środkowej. Do wyboru są tu dwie specjalności: analityka strategii Europy Wschodniej oraz analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wybierając ten kierunek, otrzymasz również możliwość nauki dwóch języków obcych, tj. zachodnioeuropejskiego oraz specjalizacyjnego. Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę m.in. jako analityk polityki wewnętrznej, międzynarodowej i bezpieczeństwa państw leżących w wymienionych regionach

Europy, w instytucjach polityki publicznej w kraju i za granicą, w strukturach międzynarodowych oraz rządowych i pozarządowych ośrodkach analityczno-eksperckich, czyli rożnego rodzaju think tankach.

Ostatnią ciekawą propozycją są studia miejskie – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia. Ten nowatorski i interdyscyplinarny kierunek jest efektem współpracy trzech Wydziałów: Politologii i Dziennikarstwa, Filozofii i Socjologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Pogłębisz tutaj wiedzę na temat funkcjonowania miast, potrzeb społecznych, wyzwań demograficznych, rosnącej mobilności mieszkańców, aktywności obywatelskiej, konieczności adaptacji przestrzeni do zmian klimatu, przewidywania i reagowania na kryzysy oraz programowania zrównoważonego rozwoju lokalnego i przestrzennego miast. W programie studiów przewidziano np. zajęcia pozwalające na „dotknięcie” tkanki miejskiej w ramach spaceru badawczego czy pozyskiwania danych przestrzennych w terenie. Prezentowany kierunek wykształci ekspertów w obszarach: polityk publicznych, zarządzania miastem, marketingu, planowania przestrzennego, urbanistyki i zrównoważonego rozwoju, co wpisuje się w oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego.

Przez admin

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments