Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że w środę, 5 lipca br. o godz. 10.30 na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin odbędzie się konferencja prasowa senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcona bezpieczeństwu żywnościowemu w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego w kontekście wojny w Ukrainie oraz przeprowadzanym kontrolom przewożonych towarów rolno-spożywczych na przejściach granicznych z Ukrainą.

W konferencji wezmą udział: przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, wiceprzewodniczący tej Komisji Przemysław Błaszczyk oraz senatorowie: Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Zdzisław Pupa, Rafał Ślusarz, Józef Zając i Stanisław Gogacz, a także wojewoda lubelski Lech Sprawka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej generał Jacek  Szcząchor, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Artur Krukowski, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Przemysław Rzodkiewicz i główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

Senatorowie w dniach 5-6 lipca br. będą przebywać z wizytą studyjną w województwie lubelskim oraz podkarpackim.

Przez admin