W Radzyniu Podlaskim, po ostatnich wyborach samorządowych, obserwujemy dynamiczne zmiany w lokalnej polityce. Nowo wybrany burmistrz, Jakub Jakubowski, który objął urząd po zwycięstwie nad dotychczasowym włodarzem, Jerzym Rębkiem z PiS, dokonuje kluczowych nominacji wśród swoich współpracowników. Wśród nich jest Bożena Lecyk, która została mianowana na stanowisko wiceburmistrza. Pani Lecyk, znana z działalności w stowarzyszeniu Radzyń Moje Miasto, ma za sobą dwie kadencje w radzie miasta i ostatnio pełniła funkcję członka zarządu powiatu. Jej nominacja jest wynikiem wieloletniej współpracy z burmistrzem Jakubowskim, który podkreśla jej kompetencje i zaangażowanie w działanie na rzecz dobra wspólnego. Warto zaznaczyć, że burmistrz Jakubowski, reprezentujący komitet Radzyń Moje Miasto i Mój Powiat, zdobył szerokie poparcie mieszkańców, co przełożyło się na znaczącą większość w radzie miasta. Jego podejście do zarządzania miastem, oparte na dialogu społecznym i transparentności, zyskało uznanie wśród wyborców, którzy oczekiwali zmian i nowego kierunku rozwoju dla Radzynia. Wiceburmistrz Lecyk, jako doświadczona samorządowiec i aktywistka, będzie teraz pełnić kluczową rolę w realizacji tej wizji, wspierając burmistrza w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Ich współpraca, która rozpoczęła się dekadę temu, przynosiła już w przeszłości wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, a teraz ma szansę na dalsze owocne działania. W kontekście tych wydarzeń, mieszkańcy Radzynia mogą oczekiwać, że nowe władze skupią się na otwartości wobec potrzeb i opinii obywateli, co jest kluczowe dla budowania zaufania i efektywnego zarządzania na poziomie samorządowym. Zmiany te są świadectwem ewolucji w lokalnej polityce, gdzie aktywny udział obywateli i ich zaangażowanie w procesy decyzyjne stają się coraz bardziej istotne. Współpraca pomiędzy burmistrzem a wiceburmistrzem, oparta na wzajemnym szacunku i wspólnych wartościach, może przyczynić się do rozwoju Radzynia Podlaskiego, czyniąc go miejscem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla inwestorów. W obliczu nowych wyzwań, takich jak potrzeba modernizacji infrastruktury czy poprawy dostępności usług publicznych, doświadczenie i wizja nowych liderów będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości miasta. Warto zatem śledzić poczynania nowego burmistrza i jego zespołu, gdyż ich działania będą miały wpływ nie tylko na bieżące sprawy Radzynia, ale również na kształtowanie się długoterminowej strategii rozwoju tego historycznego miasta na Lubelszczyźnie.

foto: facebook.com/Bozena.lecyk

Przez admin

3 thoughts on “Zastępcą burmistrza Radzynia Podlaskiego jest Bożena Lecyk”
  1. O proszę!! Czy też poleci prezes PUK czy Niebrzegowski go uratuje przez polityczną porażką.

  2. O proszę!! Czy też poleci prezes PUK czy Niebrzegowski go uratuje przez polityczną porażką?

Comments are closed.